Bij het doen van aanvragen voor een bijdrage van de Stichting Gilles Hondius Foundation geldt de volgende procedure.

Een aanvraag dient zowel per e-mail als per post te worden ingediend.

De e-mail, naar het adres gilles.hondius.foundation@outlook.com, dient de volgende gegevens te bevatten:

 • een samenvatting van de aanvraag van maximaal een pagina A4 formaat
 • welk bedrag wordt gevraagd, met een gedetailleerde begroting
De aanvraag per post, naar het adres Middenduinerweg 77, 2082 LC SANTPOORT-ZUID, dient het volgende te bevatten:

 • een omschrijving van het project/activiteit met het gestelde doel;
 • welk bedrag wordt gevraagd, met een gedetailleerde begroting
 • een beknopte omschrijving van de instelling/aanvrager.

Algemene informatie betreffende aanvragen

Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Men kan als regel niet meer dan eenmaal per twee kalenderjaren een aanvraag indienen.

Men moet er rekening mee houden dat de afwikkeling van de aanvraag tijd in beslag neemt, gestreefd wordt een aanvraag binnen drie maanden af te wikkelen. Er worden tussentijds geen inlichtingen verstrekt over de ingediende aanvraag.

Na ontvangst zal de aanvraag worden beoordeeld door het bestuur, dit gebeurt tweemaal per jaar op een bestuursvergadering maar ook tussentijds op digitale wijze. Alle aanvragers krijgen bericht van de beslissing van het bestuur, over de uitslag wordt niet in discussie getreden.

Vervolg na toekenning subsidie

Bij toekenning van een subsidie wordt het volgende verwacht:

 • een korte terugkoppeling en financiële verantwoording achteraf
 • naamsvermelding van de Stichting Gilles Hondius Foundation als subsidiegever
 • een kopie programma, folder of brochure
 • in het geval van een publicatie/proefschrift een bewijsexemplaar
 • zo mogelijk een uitnodiging voor het gesubsidieerde project indien het een uitvoering, voorstelling, tentoonstelling of publicatie/promotie betreft
 • een CD en/of DVD indien deze van de uitvoering/het evenement is gemaakt

Ga naar