Bericht van het bestuur

Met grote verslagenheid moeten wij u berichten dat op 23 januari 2024 de stichter en naamgever van deze foundation, Ir Gilles Leonard HONDIUS, is overleden.

 

Wij gedenken Gilles' grote inzet met eerbied en dankbaarheid en wensen zijn familie en zijn vele vrienden sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

In verband hiermee worden tot nader bericht geen aanvragen in behandeling genomen.